Seberealizační cvičení je jednoduchá meditace k probuzení naší vnitřní síly Kundaliní. Během této meditace budeme pokládat pravou ruku na levou stranu svého těla a ve svém nitru se budeme obracet na svou energii Kundalini. Tato síla je mateřská a proto ji můžeme oslovovat “Matko.”

Posaďte se pohodlně na zem nebo na židli (s chodidly na zemi), narovnejte záda, rozevřete své dlaně a položte je volně na nohy. Před meditací si prostudujte důkladně postup, abyste se již při meditaci ničím nevyrušovali. Doporučujeme Vám zapálit si svíčku a v případě roztěkané pozornosti se vždy na chvíli zahledět do plamene svíčky (oheň pohlcuje myšlenky).

Krok č. 1

Položte pravou ruku na srdce a s pozorností hluboko v sobě se zeptejte své mateřské energie: „Matko, kdo jsem? Kdo ve skutečnosti jsem?“

Můžeme opakovat celkem 3x bez toho, abychom se myslí snažili najít odpověď.

Krok č. 2

Posuňte pravou ruku níže, pod žebra na levé straně těla. Zde se své mateřské síly zeptejte: „Matko, jsem svým vlastním učitelem? Svým guruem?“

Opět 3x zopakujeme.

Krok č. 3

Přesuňte pravou ruku na levý podbřišek. Zde trochu přitlačte – na tomto místě budeme žádat o probuzení své Kundalini větou: „Matko, prosím, probuď ve mně čisté, intuitivní vědění“.

Můžeme opět ze srdce opakovat a to celkem 6x.

Krok č. 4

Pravou ruku vraťte zpátky pod žebra a s jistotou si v duchu řekněte: „Matko, já jsem svým vlastním mistrem, jsem svým vlastním učitelem.“

Opět můžeme opakovat, tentokrát celkem 10x.

Krok č. 5

Ruku posuňte zpátky na srdce a sem s plným přesvědčením proneste větu: „Matko, já jsem duch, jsem čistá duchovní bytost.“ Nechte tato slova v sobě působit a pozorujte jejich projev.

Můžeme 12x opakovat.

Krok č. 6

Pro vzestup Kundalini je zapotřebí, abychom se necítili za nic vinni. Pootočíme hlavu doprava a pravou rukou se dotkneme krční páteře z levé strany. Prohlásíme: „Matko, nejsem ničím vinen/ničím vinna.“

Můžeme 16x opakovat.

Krok č. 7

Rovněž je důležité, abychom nekladli vinu ostatním (a nadále také sami sobě). Položíme pravou ruku na čelo, trochu hlavu sklopíme a párkrát řekneme: “Odpouštím. Odpouštím všem i sobě samému/samé.”

Krok č. 8

Pokud stále pochybujeme o své nevině, můžeme Kundaliní požádat, aby nám odpustila vše, čeho jsme se proti ní vědomě či nevědomě dopustili: „Matko, prosím, odpusť mi, pokud jsem kdy učinil(a) něco proti Tobě.“ Ruku přitom máme položenou na zátylek a hlavu mírně v záklonu.

Krok č. 9

Poslední krok je získání vlastní Seberealizace – spojení naší Kundaliní s všepronikající energií. Položíme pravou ruku na vrcholek hlavy – trochu přitlačíme – a budeme kroužit pokožkou hlavy celkem 7x ve směru hodinových ručiček. S každým otočením požádáme: „Matko, prosím, dej mi mou Seberealizaci – mé sebepoznání.“

 

 

Oddalte ruku nad hlavu a ve vzdálenosti cca 10 – 30 cm hledejte projev energie – vibrací proudících z vrcholku hlavy nahoru. Můžete cítit ve středu dlaně chlad nebo naopak teplo či brnění. Vyzkoušejte to také levou rukou. Poté zůstaňte chvíli v klidu sedět s pozorností na vrcholku hlavy. Můžete pak také zkusit vnímat své dlaně, i jimi procházejí vibrace a dávají nám mimo jiné informace, v jakém stavu je náš subtilní systém. Jak pracovat se svou vnitřní energií a jak čistit své subtilní tělo se naučíte na našich kurzech.