Šrí Mátadží Nirmala Déví – Metamoderní éra

Na začátku září roku 2001 vyšel český překlad knihy zakladatelky Sahadža jógy s  názvem Metamoderní éra. Její autorka, paní MUDr. et PhDr. Nirmala Šrívastava, známá též jako Šrí Mátadží Nirmala Déví, v ní píše o světě v dnešní době. V jednotlivých kapitolách se odrážejí její zkušenosti z pobytu v Londýně po boku svého manžela, diplomata Organizace spojených národů, i zážitky z  jejích mnohých cest. Dozvíme se, jak se této ženě jeví životní styl západoevropské civilizace, co si myslí o některých jevech, se kterými se setkala v zákulisí vysoké politiky. Šrí Mátadží upozorňuje na skutečnosti, které pro západního člověka už nejsou ničím překvapujícím, protože se s nimi setkává ve svém každodenním životě, ovšem pro „prostou indickou hospodyni“ (jak autorka sama sebe nazývá) jsou něčím nepochopitelným.

Čím to je, že právě ona odhaluje slabá místa „vyspělých demokratických společností“? Lidé přicházející ze zemí, v nichž konzumní způsob života ještě zcela nepohltil tradiční životní styl plný úcty k moudrosti předků, mají v sobě často hluboce zakořeněný a nepotlačený smysl pro morálku. Také mnozí Evropané i Američané cítí, že s  jejich společností není něco v pořádku, což se odráží m.j. v rostoucí kriminalitě, ve stoupajícím počtu rozvodů, v degradaci instituce manželství, stoupající agresivitě dětí a mládeže. Zároveň však jsou tito lidé natolik pohlceni a ovlivněni realitou, která je obklopuje,  že nemohou (a někdy ani nechtějí) vidět příčiny současného stavu.

V kapitolách knihy věnovaných různým tématům (např. Modernismus a racionalita, Náboženství, Rasismus, Evoluce, Mír) jsou na pozadí autorčiných zážitků odhalovány příčiny problémů v jednotlivých oblastech a nastíněny i možnosti jejich řešení. Zde je čtenáři dána příležitost poznat, že paní Šrívastava není jen „prostou hospodyní“. Dozvíme se, že tato zakladatelka Sahadža jógy dává lidstvu možnost probudit v sobě duchovní sílu, která každému člověku otevírá cestu hlubokého duchovního poznání.

Objednávky na email: media@nirmala.cz – cena 250 Kč.

Gregoire de Kalbermatten – Advent

Advent, kniha švýcarského diplomata a spi­sovatele, která přináší témata, která se v této podobě na českém trhu duchovně laděných publikací dosud neobjevila. Autor se v ní zabývá tématikou nově pojaté kundaliní-šakti jógy, kterou sám mnoho let aktivně praktikuje, revolučního směru ve vývoji a transformaci lidského vědomí, objasňuje principy jejího působení, její vliv na zdraví, harmonizaci fyzické, emociální a mentální složky člověka. Upřímně a otevřeně líčí všechny peripetie svého nelehkého osobního hledání až po setkání se svým guruem, Šrí Mátadží Nirmalou Déví. Díky svému hlubokému vhledu uvádí i mnohdy překvapivé souvislosti významných událostí, směrů a postav historie světa s vývojem vědomí lidské rasy. Kniha však zdaleka není jen pouhým teoretickým objasněním metody, dokládá řadu příkladů z praxe a nabízí čtenářům možnost přímého osobního zážitku seberealizace, částečného probuzení vlastní duchovní energie v té míře, na kterou je daný jedinec právě připraven, a jejího spojení s energií univerzální.

Kniha ovšem ani zdaleka není pouhou teorií, naopak nabízí celou řadu praktických návodů a technik, které si každý čtenář může vyzkoušet, až po přímý osobní zážitek seberealizace, neboli probuzení své vlastní duchovní podstaty. (Knihu vydalo nakladatelství Krigl v r. 2008)

 

Gregoire de Kalbermatten – Legenda o Dagad Trikonu

Nakladatelství: Marta Heinlová ANORHADSKÁ LILIE

290 Kč, 408 stran, vyjde 9.12. 2011

Posláním legend je sdělovat pravdy,
které nelze říkat přímo.“

Vychází poslední z duchovně laděných knih švýcarského spisovatele, filozofa, ekologa a jogína, jehož dvě publikace, Advent a Inkognito, vyšly v českém překladu.

Poselství vyspělé civilizace Zlatého věku pro období přípravy na nový Zlatý věk. Napínavý, dějově bohatý příběh pátrání po klíči k rozluštění záhady tajemného Dagad Trikonu, v němž se důmyslně prolíná rovina reality a fantazie, současnost a minulost, je příběhem odvěkého boje dobra a zla, příběhem putování zvídavých duší za nejvyšší Pravdou, dosažením vlastního Já. Poutavá legenda o osvícené rase Avastů, z nichž někteří se dnes vracejí na Zem jako Skryté hvězdy, které mají v tomto zlomovém okamžiku evoluce pomoci lidem projít poslední branou. Avšak svět čtvrtého věku Člověka na sklonku doby Temna, kdy se teprve rodí nová podoba nové Země, není tím místem, kterým býval za dnů Dagad Trikonu…

Kniha odráží autorovy hluboké vhledy do světa starých mytologií a zkušenosti z dlouholetého praktikování meditace. Možná se při četbě této knihy na mnohé rozvzpomeneme a objevíme Dagad Trikon. Možná zjistíme, že Skryté hvězdy jsme my.

Knihu lze objednat na adrese nakladatelství: anorhadska.lilie@centrum.cz nebo na 724270140