Pravidelnou meditací dosáhneme celkové harmonizace naší bytosti, která vede k postupnému zlepšování zdraví. Z jemného energetického systému jsou postupně odstraňovány různé typy blokád, čímž se zlepší jak fyzická, tak i mentální a citová pohoda a rovnováha.

Meditace také zvyšuje náš stresový práh. Postupně získáváme schopnost udržet si čistou hlavu a vnitřní pohodu i při vyšší stresové zátěži.

Mezi další přínosy meditace patří například:

Zlepšení kvality spánku.

Odbourání špatných návyků a závislostí – Mnozí lidé, kteří trpěli závislostí, ať už na alkoholu, drogách či cigaretách, se díky pravidelnému používání technik sahadža jógy této závislosti zbavili nečekaně snadno.

Zlepšení komunikačních schopností, což vede ke zlepšení vztahů s druhými lidmi.

Dobrá pozornost a lepší soustředění.

Rozvoj a prohloubení sebeúcty, sebedůvěry a vnitřního pocitu jistoty.

Sjednocení různých kultur – Sahadža jóga s sebou přináší skutečné sjednocení všech základních světových kultur tím, že překonává všechny rozdělující tendence, které tříští samotné základy společností po celém světě.

Vzestup lidského společenství – Pozitivní účinky Sahadža jógy přinášejí vnitřní proměnu lidských bytostí a tím přispívají ke zlepšení stavu nejen jednotlivce, ale i celé společnosti.