Sahadža jóga je určena pro každého, kdo si přeje poznat pravou podstatu své bytosti, která je naplněna pokojem, radostí a láskou k druhým lidem. Není to jen nějaká kniha či soubor cvičení. Je to živoucí věda, která se vám bude postupně, s přibývající hloubkou vašich meditací a stoupající intenzitou vašich zážitků, stále více odkrývat.

Sahadža jóga je metoda, kterou rozvinula Šrí Mátadží Nirmala Déví. Zahrnuje probuzení jemné duchovní energie, známé jako Kundaliní, která je ve spícím stavu stočená ve třech a půl závitech v křížové kosti na dolním konci páteře. Jemné probuzení energie Kundaliní a niterný proces sebepoznávání je nazýván seberealizace.

“Sahadža” znamená spontánní nebo vrozený, “jóga” je překládána jako spojení (s božskou nebo všepronikající, univerzální energií). Spojení “sahadža jóga” je tedy možno přeložit jako “metoda spojení s vyšší energií, která je každému vrozená”.

Kurzy Sahadža jógy probíhají ve více než 100 zemích po celém světě a jsou zdarma. Šrí Mátadží již od prvopočátku zcela jasně řekla, že na toto vědění a proces sjednocení, dosažený pomocí seberealizace, má od narození právo každá lidská bytost, a proto se za ně nemůže platit.