Velmi zjednodušeně můžeme říct, že lidský subtilní energetický systém odpovídá nervovému systému a je rozdělen do tří základních drah. Levou a pravou dráhu (odpovídají sympatickému nervovému systému) užíváme ke svým vědomým i podvědomým fyzickým, duševním a emočním činnostem. Střední energetické dráze odpovídá parasympatický nervový systém, který řídí dýchání, tlukot srdce, práci trávícího a vylučovacího systému a ostatní nevědomé činnosti. Energetické dráhy pak navzájem propojují energetická centra (čakry) a umožňují jejich vzájemnou součinnost. Čakry i energetické dráhy je potřeba udržovat čisté a vyvážené,  pokud mají všechny aspekty lidské bytosti, ať už fyzický, mentální, citový nebo duchovní, správně fungovat.

Každé energetické centrum (čakra) v sobě navíc nese kladné vlastnosti. S  rozvojem osobnosti pomocí meditace se jednotlivá centra zbavují nečistot v podobě zlozvyků, negativních reakcí apod. a pozitivní kvality se pak mohou začít projevovat. Ve vašich čakrách  se můžete setkat s těmito vlastnostmi:

Muladhára čakra – je základ celé bytosti. Vlastnostmi připomíná malé dítě. Je nositelem bezelstnosti, bezprostřednosti,  nevinnosti,  moudrosti i cudnosti. V dnešní době může osoba s těmito vlastnosti být vnímána jako slabou. Ale ve své přirozenosti má každý zakódováno chránit nevinnost. Je to osoba těžko napadnutelná, činící spontánně moudrá rozhodnutí, ochotná mít rád každého, přirozeně přitažlivá.

Swadistána čakra – je akční člen, hnací, budovatelskou silou bytosti.  Vnímavá, nápaditá, učenlivá, nesmírně tvořivá,  velmi pozorná a pracovitá. Osobnost rozvinuté swadistány múza neopouští. Může rozvíjet schopnosti v umění, vědě i technice.  Odhaluje skutečné příčiny problému a objevuje jejich řešení. Její dílo je trvalých hodnot.

Nábhí čakra (Manipúra) – je výrobcem a dodavatelem energie pro celou bytost. Ustanovuje rovnováhu a klid. Příchodem osobnosti s rozvinutou Nábhí čakrou se uklidní a prosvítí atmosféra. Je mírotvorcem , utěšitelem, oporou, poskytovatelem zázemí a pocitu bezpečnosti.  Nechybí jí přirozená štědrost, empatie. Vytváří spokojenou domácnost a pohodu rodinného krbu.

Anaháta čakra – je obraným štítem osobnosti ale i samotným sídlem vlastního „já“. Srdečnost,  otevřenost a síla udržovat dobro a bojovat se zlem formují osobnosti, které jsou v historii národů popisovány zlatým písmem. Ony navracejí lidem hrdost a obracejí společnost směrem k prosperitě.

Višudhi čakra – je PR (Public Relations z angl.  – oddělení pro komunikaci s veřejností) osobnosti, velmi diplomatická a vnímavá. S člověkem rozvinuté višudhi je příjemné trávit čas. I nepříjemnou pravdu dokáže podat způsobem, který nezraňuje. V krizových situacích zachovává jasnou mysl, zklidní atmosféru a nezřídka nachází řešení.

Adžňa čakra –  je mozkem osobnosti, úložištěm vzpomínek, představ a nápadů, zpracovatelem podnětů a tvůrcem reakcí. Hlavní kvalitou člověka s rozvinutou Agjou je schopnost ovládnout myšlenky a dosáhnutí stavu bez myšlenek. Schopnost odpustit každému je pilířem rozvinuté osobnosti. Podle tradic je Agja úzkou branou k osvícení – mezera mezi vzpomínkou a představou, mezi minulostí a budoucností.

Sahasrára čakra – místo jógy, sjednocení, osvícení, sebepoznání. Sahasrára čakra byla vždy cílem všech jogínů, světců a hledačů duchovnosti. Je místem, kde naše vlastní síla Kundaliny spojuje s nevyšší tvořivou silou. Člověk si je vědom této síly a je si vědom i energie ostatních lidí či prostředí. Stává se kolektivně vědomý. Rozlišuje pozitivní a negativní energii. Vnímá stavy čaker a cítí, kdy a co působí na čakry pozitivně a negativně. Učí se komunikovat s touto silou, jeho prosby jsou vyslyšeny a je touto silou ochraňován.

Průvodcem a vykonavatelem duchovního rozvoje je naše vnitřní energie Kundaliní

Kundaliní – Přijmeme-li teorii, že existuje nejvyšší tvořící síla, která byla na počátku všeho, pak Kundalini je kapkou této síly v každém z nás. Spící, stočená v naší křížové kosti je připravena nám pomoci a dovést nás k józe (sebepoznání, osvícení). Při svém vzestupu středním nádím (energetická dráha v našem těle), prochází jednotlivými čakrami a uzdravuje je. Průchodem poslední čakrou nás spojí s nejvyšší tvořivou silou (dává jógu). K jejímu probuzení stačí v meditaci (v klidu bez myšlenek) poprosit o sebepoznání, o vnímání sebe sama.

A to vše proto, abychom poznali sebe sama, naše vlastní „já“ – Átma

Átma –náš duch, který neumírá. Je popisován jako Sat-Čit-Ánanda, což znamená Pravda (skutečnost) – Vědomí – Blaženost. Vědomí si našeho ducha dává člověku skutečnou identitu. Není více ovlivňován okolím. Může být králem nebo žebrákem, je však stále v klidu a setrvalé radosti.

Čakry korespondují na fyzické úrovni s pleteněmi  nervového systému. Energetické dráhy pak se sympatickým a parasympatickým nervovým systémem, který nepodléhá naší vůli (např. dýchání, trávení, vylučování hormonů, činnost srdce, laktace atd.)

Levá dráha (Ida nádí) – na fyzické úrovni je propojena s naším levým sympatickým nervovým systémem a pravou mozkovou hemisférou. Stará se o naše emoce, přání a zaznamenává všechny naše minulé zkušenosti a prožitky. V čistém stavu zažíváme díky ida nádí hlubokou radost, čistou lásku a milosrdenství. Při přetížení (vyčerpání) dochází k emocionálním problémům, ztrátě sebedůvěry, smutku, sebelítosti až depresím, ale také různým tělesným a psychickým onemocněním.

Pravá dráha (Pingala nádí) – je propojena s pravým sympatickým systémem a levou mozkovou hemisférou. Dává nám energii pro naši kreativitu, uměleckou činnost, racionální myšlení, plánování do budoucnosti, fyzickou aktivitu a dynamiku. Nadměrnou aktivitou se dráha vyčerpává. Lidé se stávají nervózními, přemíru aktivními, přemýšlejícími, plni napětí a nedokáží tolik projevit své emoce. Může se v nich také projevit zlost, arogance, egoismus, závist, dominance. Mezi nejčastější onemocnění z přetížené pravé strany je srdeční infarkt.

Střední dráha (Sušumna nádí) – ve fyzickém těle odpovídá našemu parasympatickému nervovému sytému. Je tu pro náš duchovní vývoj, evoluci, rovnováhu a harmonii. Vycentrováním levé a pravé strany se dostáváme do rovnováhy. Poté se skrze nás projevují naše vlastní, vrozené kvality jednotlivých čaker. Toho lze dosáhnout pomocí meditace, tj. ve stavu bez myšlenek, bytí v přítomnosti, uvnitř, v našem nitru.