Pokud má být naše zdokonalování v meditaci, ve vnímání sebe sama, ve vnímání Kundaliní úspěšné, je užitečné meditovat každý den, stačí deset minut, kdykoliv během dne, kdy nám to vyhovuje.

Někteří lidé cítí, že když začátek dne prožijí v klidu a míru, prožijí lépe celý den. Někteří mají za to, že nejlepší čas pro meditaci je večer, protože konejšivé účinky meditace nám přinášejí hluboký a vyživující spánek. Mnoho lidí medituje jak ráno tak večer a večerní meditaci spojují s nějakou očistnou technikou.

Šrí Mátadží doporučuje níže popsané meditační techniky, které nám umožní dostat se do stavu bezmyšlenkového vědomí. Je ale dobré mít na paměti, že meditace není jen technika v obvyklém smyslu tohoto slova. Podstatnou silou je naše přání.

Příprava na meditaci

Umístěte fotografii Šrí Mátadží na čistý stůl nebo na poličku tak, abyste na ni bez potíží viděli a před fotografií zapalte svíčku. Fotografii Šrí Mátadží je možné si stáhnout z internetových stránek.

Na začátku a na konci meditace je dobré použít následující techniky “Zvedání Kundaliní” a “bandhan”.

Zvedání Kundaliní

Levou ruku si dejte před sebe, zhruba ve výši křížové kosti, kde se Kundaliní nachází, když je ve “spícím” stavu, ruku pomalu zvedejte před pomyslnou osou těla nahoru nad hlavu a zárověň kolem ní kružte pravou rukou tak, že při každé otočce pravou rukou Kundaliní jakoby posunete o úroveň výše. Je dobré dělat otočku vždy před každým energetickým centrem, ale pro začátek není třeba si s tím příliš dělat starosti. Nahoře nad hlavou udělejte rukama pomyslný uzel. Vše opakujeme třikrát. Podruhé můžete udělat dva uzly a potřetí udělejte tři uzly.

Bandhan

Poté, co jsme zvedli Kundaliní, uděláme bandhan, ochranu svého energetického systému. Levou ruku položíme dlaní vzůru a pravou rukou uděláme oblouk, který vedeme od levé ruky přes vrchol hlavy dolů k pravému boku a stejnou cestou zpět. Opakujeme sedmkrát.

Ranní meditace

Potom, co jsme si zvedli Kundaliní a dali bandhan, necháme obě ruce ležet dlaněmi vzhůru. Zavřeme oči a pokusíme se udržet klidnou pozornost upřenou na vrchol hlavy. Meditujte tiše po dobu 5–10 minut. Během této fáze dovolte své mysli, aby byla úplně tichá. Vaše myšlenky budou možná zabíhat k minulým nebo budoucím dějům. Pokuste se být jejich svědkem a nechte je nerušeně proplouvat tak, aby se postupně ve vašem nitru rozhostil klid. Pokud máte stále nějaké myšlenky, můžete říct „tuto myšlenku ne“ pokaždé, když se nějaká myšlenka dostaví. Po nějaké chvíli to myšlenky vzdají. Také můžete říct : „Odpouštím všem“ – říkejte to upřímně od srdce a pozorujte, jaký to má účinek. Pokud jste bez myšlenek, uvolněte se a těšte se meditací. Udržujte svou pozornost v nitru a vnímejte, jak se cítíte.

Na závěr meditace si znovu zvedněte Kundaliní a udělejte bandhan. Pokud budete takto meditovat pravidelně, ve vašem nitru se bude postupně upevňovat stav vnitřního míru.

Večerní meditace

Večer můžete meditaci spojit s koupelí nohou. Tuto techniku každodenně používá ke své spokojenosti mnoho lidí. Koupel nohou v teplé nebo studené vodě je jednoduchý způsob, jak si odpočinout po náročném dni. Většina lidí potrvzuje, že účinky koupele nohou spojené s meditací nejintenzivněji a nejpříjemněji vnímá večer. Jednoduše se posaďte s nohama v nádobě s vlažnou slanou (můžete použít obyčejnou kuchyňskou nebo jinou běžnou sůl) vodou (viz obrázek níže) na 10–15 minut a meditujte. Pak si opláchněte a osušte nohy, vodu vylijte do záchodu a vypláchněte nádobu. Je vhodné vyhradit jednu nádobu pouze na koupel nohou.
Tato jednoduchá rutinní záležitost je jednou z nejúčinnějších metod, která nám pomáhá meditovat a většina lidí po vyzkoušení zaznamenala úžasné výsledky – lepší spánek a druhý den po probuzení pocit osvěžení po všech stránkách. Pokud to s hlubokou meditací myslíte vážně, tuto úžasnou techniku vyzkoušejte.

Rady od Šrí Mátadži

“Pokud meditujete s úctou, je to dokonalé. Především, vaše srdce a vaše mysl musí vnímat úctu. V každém případě, když meditujete, měli byste to dělat s láskou, to je vše. Láska pročistí vše. Láska znamená, že tu není zlomyslnost, žádná zloba. Je to tak abstraktní, že se to nedá vložit do slov, ale je to pocit, který můžete cítit..” Śrí Mátadží Nirmala Déví – Londýn, 2001

“Myšlenky, které se vám začnou v mysli pohybovat, vytvářejí neustálý neklid, protože nejsou z ducha. A proto si říkejte – tuto myšlenku ne, tuto myšlenku ne, tuto myšlenku ne – a uvidíte, jak se uvolníte. Teď jste uvolnění. ,Tuto myšlenku ne, tuto myšlenku ne…,´ prostě pořád odmítejte přijmout jakoukoliv myšlenku. V tomto stavu budete cítit ducha.”

“Když někomu odpustíte, co děláte? Zaprvé přijímáte situaci a zadruhé odpouštíte tomu člověku to, čím si myslíte, že vám ublížil. Nic ale nemůže ublížit vašemu duchu, a proto odpouštíte, protože jste duch. A když odpustíte, ucítíte, že vaše napětí se ztratilo. I vašim myšlenkám můžete říkat – tak jo, odpouštím této myšlence, odpouštím této myšlence – protože ani myšlenky nemají být trestány. Odpouštím této myšlence, odpouštím této myšlence, odpouštím všechno. Není to o tom, že zapomenete a odpustíte. Protože to byste pak zapomněli i na to, že jste duch.” Śrí Mátadží Nirmala Déví – Hampstead, 1984