Meditační centrum Sahadža jógy v Brně
Cejl 32   (celé číslo 892/32)
602 00, Brno

“Kdeže to je?”

U první zastávky tramvaje na Cejlu směrem z města,
proluka mezi domy s mřížovým plotem hned naproti ulici Körnerova.

“Tam jak ta velká dřevěná loď vystupuje do Cejlu?”

Ano, skoro naproti, trochu blíž k tramvaji…

Po 19 hod. je  hlavní brána uzavřena, prozvoňte tel. číslo:  604 944 319
(nezvedáme, slouží jako dveřní zvonek)

mail: info@meditacevbrne.cz

IČO: 49367838